LED bóng rời

585885907_LEd8mm

Mã sản phẩm
Chi tiết kỹ thuật
Công suất (W )
Màu sắc( Color  )
ADS09CRL 9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước 0.1 đỏ
ADS09CYL 9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước 0.1 vàng
ADS09CRL 9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước 0.1 siêu đỏ
ADS09CYL 9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước 0.1   siêu vàng
ADS09CBF 9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước 0.1 xanh dương
ADS09CGF 9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước 0.1 xanh lá cây
ADS09CWF 9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước 0.1 trắng
ADS-12ICRGB 12MM đèn rời ngoài trời ,bảy màu ( quét chạy), IC 28, 256 màu chuyển   0.3 đủ màu(full color)
ADSIC12RGB 12MM đèn rời ngoài trời ,bảy màu ( quét chạy) 0.3 đủ màu(full color)
ADS12RGB 12MM đèn rời ngoài trời ,bảy màu (nháy đơn) 0.3 bảy màu
ADS12CRL 12MMđèn đỏ rời ngoài trời , IC đơn 0.1 siêu đỏ
ADS12CYL   12MMđèn vàng rời ngoài trời , IC đơn 0.1 siêu vàng
ADS12CB   12MMđèn xanh dương rời ngoài trời , IC đơn 0.1 xanh dương
ADS12CG   12MMđèn xanh lá cây rời ngoài trời , IC đơn 0.1 xanh lá cây
ADS12CW 12MMđèn trắng rời ngoài trời , IC đơn 0.1 trắng
ADS12CRL   12MMđèn trắng rời ngoài trời , 3 IC 0.1 siêu đỏ
ADS12CYL   12MMđèn trắng rời ngoài trời , 3 IC 0.1 siêu vàng
ADS12CB   12MMđèn trắng rời ngoài trời , 3 IC 0.1 xanh dương
ADS12CG   12MMđèn trắng rời ngoài trời , 3 IC 0.1 xanh lá cây
ADS12CW   12MMđèn trắng rời ngoài trời , 3 IC 0.1 trắng
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Cùng danh mục