LED module_1

led-module-string-LSM-x3x3_1

Mã sản phẩm Chi tiết kỹ thuật Màu sắc ( Color  )
ADS6493W-30 Module 3 đèn 3020 loại không chống nước trắng
ADS6493R-30 Module 3 đèn 3020 loại không chống nước đỏ
AD6493Y-30 Module 3 đèn 3020 loại không chống nước vàng
ADS6493B-30 Module 3 đèn 3020 loại không chống nước xanh dương
ADS6493B-30 Module 3 đèn 3020 loại không chống nước xanh lá cây
ADS6493W-35 Module 3 đèn 3528 loại không chống nước trắng
ADS6493R-35 Module 3 đèn 3528 loại không chống nước đỏ
ADS6493Y-35 Module 3 đèn 3528 loại không chống nước vàng
ADS6493B-35 Module 3 đèn 3528 loại không chống nước xanh dương
ADS6493G-35 Module 3 đèn 3528 loại không chống nước xanh lá cây
ADS6493WF-35 Module 3 đèn 3528 loại chống nước trắng
ADS6493RF-35 Module 3 đèn 3528 loại chống nước đỏ
ADS6493YF-35 Module 3 đèn 3528 loại chống nước vàng
ADS6493BF-35 Module 3 đèn 3528 loại chống nước xanh dương
ADS6493GF-35 Module 3 đèn 3528 loại chống nước xanh lá cây
ADS3793R-35 Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại không chống nước đỏ
ADS3793Y-35 Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại không chống nước vàng
ADS3793B35 Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại không chống nước xanh dương
ADS3793G-35 Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại không chống nước xanh lá cây
ADS3793W-35 Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại không chống nước trắng
ADS3793RF-35 Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại  chống nước đỏ
ADS3793YF-35 Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại  chống nước vàng
ADS3793BF-35 Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại  chống nước xanh dương
ADS3793GF-35 Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại  chống nước xanh lá cây
ADS3793WF-35 Module 3 đèn mạch nhỏ 3528 loại  chống nước trắng
ADS26072W-35X Module 2 đèn 3528 loại  chống nước trắng
ADS26072R-35X Module 2 đèn 3528 loại  chống nước đỏ
ADS26072Y35X Module 2 đèn 3528 loại  chống nước vàng
ADS26072B-35X Module 2 đèn 3528 loại  chống nước xanh dương
ADS26072G-35X Module 2 đèn 3528 loại  chống nước xanh lá cây
ADS75123R-50 Module 3 đèn 5050 loại  không chống nước đỏ
ADS75123Y-50 Module 3 đèn 5050 loại  không chống nước vàng
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Cùng danh mục