LED module_2

3LED-Module

Mã sản phẩm  Chi tiết kỹ thuật  Màu sắc ( Color  ) 
  ADS75123B-50 Module 3 đèn 5050 loại  không chống nước xanh dương
  ADS75123W-50 Module 3 đèn 5050 loại  không chống nước trắng
  ADS75123G-50 Module 3 đèn 5050 loại  không chống nước   xanh lá cây
  ADS75123WF-50 Module 3 đèn 5050 loại   chống nước trắng
  ADS75123RF-50 Module 3 đèn 5050 loại   chống nước   đỏ
  ADS75123YF-50 Module 3 đèn 5050 loại   chống nước vàng
  ADS75123BF-50 Module 3 đèn 5050 loại   chống nước   xanh dương
  ADS75123GF-50 Module 3 đèn 5050 loại   chống nước xanh lá cây
  ADS75122W-50 Module 2đèn 5050 loại không chống nước trắng
  ADS75122R-50 Module 2đèn 5050 loại không chống nước đỏ
  ADS75122Y-50 Module 2đèn 5050 loại không chống nước vàng
  ADS75122B-50 Module 2đèn 5050 loại không chống nước xanh dương
  ADS75122G-50 Module 2đèn 5050 loại không chống nước   xanh lá cây
  ADS75122WF-50 Module 2đèn 5050 loại chống nước   trắng
  ADS75122WF-50 Module 2đèn 5050 loại chống nước   đỏ
  ADS75122WF-50 Module 2đèn 5050 loại chống nước vàng
  ADS75122WF-50 Module 2đèn 5050 loại chống nước   xanh dương
  ADS75122WF-50 Module 2đèn 5050 loại chống nước xanh lá cây
  ADS1810WF-50 Module 1 đèn 5050 loại chống nước   trắng
  ADS1810RF-50 Module 1 đèn 5050 loại chống nước đỏ
  ADS1810YF-50 Module 1 đèn 5050 loại chống nước   vàng
  ADS1810BF-50 Module 1 đèn 5050 loại chống nước xanh dương
  ADS1810GF-50 Module 1 đèn 5050 loại chống nước xanh lá cây
ADS201SRF Module 1 đèn loại chống nước   đỏ
  ADS201SYF Module 1 đèn loại chống nước vàng
  ADS201SBF Module 1 đèn loại chống nước   xanh dương
  ADS201SGF Module 1 đèn loại chống nước   xanh lá cây
  ADS201SWF Module 1 đèn loại chống nước   trắng
  ADS752SRF Module 2đèn loại chống nước   đỏ
  ADS452SYF Module 2đèn loại chống nước   vàng
  ADS452SBF Module 2đèn loại chống nước   xanh dương
  ADS452SGF Module 2đèn loại chống nước   xanh lá cây
  ADS452SWF Module 2đèn loại chống nước trắng
  ADS753SRL Module 3 đèn loại không chống nước siêu đỏ
  ADS753SYL Module 3 đèn loại không chống nước siêu vàng
  ADS753SB Module 3 đèn loại không chống nước   xanh dương
  ADS753SG Module 3 đèn loại không chống nước xanh lá cây
ADS753SW Module 3 đèn loại không chống nước   trắng
  ADS753SRLF Module 3 đèn loại chống nước siêu đỏ
  ADS753SYLF Module 3 đèn loại chống nước   siêu vàng
  ADS753SBF Module 3 đèn loại chống nước   xanh dương
  ADS753SGF Module 3 đèn loại chống nước xanh lá cây
  ADS753SWF Module 3 đèn loại chống nước trắng
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Cùng danh mục