LED module_3

3Square-Module-RGB5050

Mã sản phẩm   Chi tiết kỹ thuật Màu sắc ( Color  ) 
  ADS653CR-2 Module 3 đèn chóp nón không chống nước đỏ sáng cao
  ADS653CY-2 Module 3 đèn chóp nón không chống nước vàng sáng cao
  ADS653CW Module 3 đèn chóp nón không chống nước   trắng
  ADS653CG Module 3 đèn chóp nón không chống nước   xanh lá cây
  ADS653CB Module 3 đèn chóp nón không chống nước xanh dương
  ADS334SRLF Module 4 đèn chống nước ( đế kim loại) siêu đỏ
  ADS334SYLF Module 4 đèn chống nước ( đế kim loại) siêu vàng
  ADS334SBF Module 4 đèn chống nước ( đế kim loại)   xanh dương
  ADS334SGF   Module 4 đèn chống nước ( đế kim loại) xanh lá cây
  ADS334SWF Module 4 bóng chống nước ( đế kim loại) trắng
  ADSIC323RGB   Module 3 đèn 5050, đủ màu, quét chạy đuổi   đủ màu(full color)
  ADS454RF Module 4 đèn chống nước ( đế nhựa) đỏ
  ADS454YF Module 4 đèn chống nước ( đế nhựa) vàng
  ADS454BF Module 4 đèn chống nước ( đế nhựa) xanh dương
  ADS454GF Module 4 đèn chống nước ( đế nhựa) xanh lá cây
  ADS454WF   Module 4 đèn chống nước ( đế nhựa) trắng
  ADS755SR Module 5 đèn không chống nước đỏ
  ADS755SY Module 5 đèn không chống nước vàng
  ADS755SB Module 5 đèn không chống nước xanh dương
  ADS755SG Module 5 đèn không chống nước xanh lá cây
  ADS755SW   Module 5 đèn không chống nước trắng
  ADS755SRF Module 5 đèn chống nước đỏ
  ADS755SYF Module 5 đèn chống nước vàng
  ADS755SBF Module 5 đèn chống nước xanh dương
  ADS755SGF Module 5 đèn chống nước xanh lá cây
  ADS755SWF   Module 5 đèn chống nước trắng
  ADS759CRGB 0.06A  0.72W   Mudul 9 đèn chóp nón, bảy màu, không chống nước  (nháy đơn chuyển màu ) RGB
  ADS759RGBFM 0.06A  0.72W   Mudul 9 đèn chóp nón, bảy màu, không chống nước  (nháy đơn chuyển màu ) RGB
  ADS759ICRGB 0.06A  0.72W   Mudul 9 đèn chóp nón, bảy màu, không chống nước  (quét nhảy bước  ) đủ màu(full color)
  ADS759ICRGBF 0.06A  0.72W   Mudul 9 đèn chóp nón, bảy màu,  chống nước  (quét nhảy bước  )   đủ màu(full color)
  ADS75153RGBF-50 0.06A  0.72W   Mudul 3 đèn 5050, bảy màu, không chống nước  (nháy đơn chuyển màu ) RGB
  ADS75153RGBF-50 0.06A  0.72W   Mudul 3 đèn 5050, bảy màu, chống nước  (nháy đơn chuyển màu ) RGB
  ADS753ICRGB-50 0.06A  0.72W   Mudul 3 đèn 5050, bảy màu,  không chống nước  (quét nhảy bước  ) đủ màu(full color)
  ADS753ICRGBF-50 0.06A  0.72W   Mudul 9 đèn chóp nón, bảy màu,  chống nước  (quét nhảy bước  ) đủ màu(full color)
  ADS653CRLF-3 Module 3 đèn chóp nón chống nước đỏ sáng cao
  ADS653CYLF-3 Module 3 đèn chóp nón chống nước vàng sáng cao
  ADS653CBF Module 3 đèn chóp nón chống nước xanh dương
  ADS653CGF Module 3 đèn chóp nón chống nước xanh lá cây
ADS653CWF   Module 3 đèn chóp nón chống nước trắng
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Cùng danh mục