Màng Plastic phủ keo một mặt

Mang-plastic-phu-keo-mot-mat

Chiều dài 50m, khổ: 0.914m, 1.06m, 1.27m, 1.52m

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Cùng danh mục