Máy cắt khắc SW 1325A

Tính năng sản phẩm:
  • Toàn bộ phần cơ của máy đều được làm bằng thép đã được nung nóng ở nhiệt độ cao bởi lò nung chuyên dụng, đảm bảo bàn làm việc của máy không bị biến dạng khi làm việc ở cường độ cao.
  • Tất cả các linh kiện trong máy đều được chọn lựa từ các nhà cung cấp uy tín nhất trên thế giới. Đặc biệt máy được trang bị motor tốt cho máy hoạt động bền bỉ với cường lực mạnh nhất, tiếng ồn nhỏ, tốc độ nhanh, độ chính xác cao….
  • Hệ thống cố định vất liệu cho máy khắc được các loại vật liệu khác nhau, đảm bảo  vật liệu không bị dịch chuyển trong quá trình khắc.
  • Sử dụng phần mềm điều khiển nhập khẩu cho máy thao tác đơn giản, dễ dàng. Màn hình hiển thị cho bạn cảm giác thật hơn khi thao tác máy.
  • Hệ thống lưu dữ liệu khi mất điện, giúp máy tiếp tục khắc được khi có điện lại, không bị lãng phí sản phẩm và thời gian do mất điện gây ra.
  • Sử dụng hệ điều khiển độc lập DPS không cần thông qua máy tính. Cắm USB khắc trực tiếp.
  • Có thể lựa chọn các phần mềm điều khiển CAD/CAM khác nhau như Artcam, type3, Castmate…


c5c933d006ac1b8dd3c8232d7f91e81a

* Đặc biệt máy sử dụng Motor công suất lớn 3.0kw, đường ray vuông,  giúp khách hàng có thể cắt trên Inox, alu một cách dễ dàng

1745b1a8d218b68bfc07cc902080c12f
Thông số kỹ thuật:

Thoâng soá maùy caét CNC

Specification

XYZ GUIDE RAIL (ñöôøng ray XYZ)

Đường Ray vuông

X TRANSMISSION(truyeàn truïc X)

Ball Screw(Baêng roäng nhập khẩu)

Y TRANSMISSION (truyeàn truïc Y)

Ball Screw

Z TRANSMISSION (truyeàn truïc Z)

Ball Screw

Spindle Motor ( coâng suaát motor)

3.0 KW

Operation System ( heä thoáng thao taùc)

DSP (USB)

Typeset Software( phaàn meàm khaéc)

Ucancam (English)

Table Size (Kích thöôùc baøn khaéc) 1300*2500(mm)
Working Travel(XYZ)(Khoå khaéc thöïc) 1300*2500*100(mm)
Ñoä saâu toái ña moät laàn caét töø 1cm ñeán 6cm/laàn tuøy töøng loaïi chaát lieäu
Ñoä noâng toái ña moät laàn caét khaéc töø 0.1cm /laàn tuøy töøng loaïi chaát lieäu
Resolution ( dung sai) <0.04/300mm
Max engraving speed (Toác ñoä chuyeån cuûa truïc chính) 6000-24000rpm/
Độ phân giải 0.003mm
Engraving tools f 3.175mm, 6mm, 12.7mm
File format       HPGL, G- code, CAD, PLT, CN.

Chaát lieäu duøng ñeå khaéc

Mica, MDF, PCV, Ñaù, Thuûy tinh, Ñoàng, Alu, goã, söøng, nhoâm, hôïp kim….

Kích thước máy

1750x3000x1250mm

Trọng lượng

1000kg

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Cùng danh mục