Visa Trung Quốc

Visa quá cảnh Trung Quốc

Thời gian làm: 8 ngày. Loại visa: 1 năm nhiều lần. Thời gian lưu trú: 30 ngày. Hồ sơ bao gồm: – Hộ chiếu (còn giá trị trên 6 tháng) – Tờ khai xin thị thực Trung Quốc (liên hệ với Du Lịch Việt để lấy mẫu đơn xin visa). – Hai (2) ảnh 4×6(ảnh

Visa du lịch Trung Quốc

Thời gian làm: 8 ngày. Loại visa: 3 tháng 1 lần. Thời gian lưu trú: 30 ngày. Hồ sơ bao gồm: – Hộ chiếu (còn giá trị trên 6 tháng) – Tờ khai xin thị thực Trung Quốc (liên hệ với Du Lịch Việt để lấy mẫu đơn xin visa). – Hai (2) ảnh 4×6

Visa Trung Quốc thăm thân

Thời gian làm: 8 ngày. Loại visa: 6 tháng nhiều lần. Thời gian lưu trú: 30 ngày. Hồ sơ bao gồm: – Điền vào tờ đăng ký visa – Hai (2) ảnh 4×6 (chụp tại thời gian gần ngày nộp ảnh) – Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng – Các giấy tờ liên

Visa Trung Quốc chữa bệnh

Thời gian làm: 8 ngày. Loại visa: 1 tháng 2 lần. Thời gian lưu trú: 30 ngày. Hồ sơ bao gồm: – Điền vào tờ đăng ký visa – Hai (2) ảnh 4×6 (chụp tại thời gian gần ngày nộp ảnh) – Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng – Các giấy tờ liên