Download

Trang hỗ trợ dành cho khách hàng SBC.

► Hỗ trợ điều khiền từ xa qua máy tính – ULTRAVIEWER*

 
Tải PM hỗ trợ từ xa!
Nhấp vào hình để Tải về

► Hướng dẫn cài đặt phần mềm Ultraviewer qua hình ảnh dễ thực hiện.
► Hướng dẫn sử dụng: http://ultraviewer.net/vi/faq.html


* Thương hiệu Ultraviewer là của nhà cung cấp phần mềm. SBC không kinh doanh thương hiệu này.
** Các link (đường dẫn để tải) sẽ được dẫn trực tiếp đến nhà cung cấp phần mềm,
SBC không chịu trách nhiệm trong mọi tình huống khi quý khách nhấp tải chương trình.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)