Hướng dẫn cập nhật Avatar Facebook đồng bộ SBC

Hướng dẫn cập nhật Avatar Facebook đồng bộ SBC
Anh/chị làm theo hình hướng dẫn;
Bước 1: Nhấp vào ảnh đại diện, chọn Update Profile Piture (Cập nhật ảnh đại diện)

Bước 2: Chọn “Add Frame” (Thêm khung)

 
Bước 3: Tìm khung với tên :” SBC Frame 2018″ >> Cập nhật.

Hoàn thành. Chúc anh/chị thành công.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Cùng danh mục