Đầu phun SPT (Seiko)

Các loại đầu phun SEIKO

Các loại đầu phun Seiko tốt nhất hiện nay.  Model: Đầu phun SPT510-35pL   Model: Đầu phun 1020-35PL Model: Đầu phun SPT255-35PL Model: Đầu phun SPT255-12PL