Đầu phun Xaar

Đầu phun XAAR126

Quy cách: 126/80PL;126/50PL

Đầu phun XAAR130

Quy cách: 130/35PL

Đầu phun XAAR128/200 – XAAR128/360

Đầu phun XAAR128/200 – XAAR128/360

Đầu phun XAAR126/35/50 của Anh

Đầu phun XAAR126/35/50 của Anh

Đầu phun XAAR126/80 của Anh

Đầu phun XAAR126/80 của Anh