Linh kiện Infiniti

Dây dẫn mực

Quy cách: 6×4. Dùng cho đường ống dẫn mực từ bình mực lớn lên mình mực phụ

Động cơ bơm hơi 33VB, 33VC, 33VBX

Điện: 24v

Dây Film ( dây thước mã) 33VB, VC, 33VBX

Main tổng hợp 33VB

Main motor INFiNITI 33VB