Linh kiện & đầu phun

Máy hút mực dầu chuyên dụng

Đơn giá: theo giá thị trường

Dụng cụ hút mực bằng tay

Dùng cho máy NOVAJET

Đầu phun XAAR126

Quy cách: 126/80PL;126/50PL

Đầu phun XAAR130

Quy cách: 130/35PL

Đầu phun XAAR128/200 – XAAR128/360

Đầu phun XAAR128/200 – XAAR128/360