LED Module 2013

Led 3 bóng 3528 modul màu đơn 6819 chống nước

8.100 đ     Model: MXB263 Loại hình Led: bóng 3528 kích thước(mm): 68×20 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 3 Chi tiết: 3 bóng 3528 modul màu đơn 6819 chống nước 12V Công suất / màu (W): Đỏ/vàng: 0.24WTrắng/xanh lá/xanh biển: 0.3W Kết nối dây: UL1007,dây trắng xám26#, lấy

Led 2 bóng 5050 modul màu đơn 2515 đổ keo chống nước

11.900 đ     Model: MRA242A Loại hình Led: bóng 5050 kích thước(mm): 45×15 Cấp độ IP: IP67 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 2 Chi tiết: 2 bóng 5050 modul màu đơn 2515 đổ keo thấu kính chống nước 12V Công suất / màu (W): Đỏ/vàng/Trắng/xanh lá/xanh biển: 0.48W Kết nối dây: UL

Led 4 bóng 2835 modul màu đơn 5533 đổ keo chống nước

10.400 đ   Model: MXD254A Loại hình Led: bóng 2835 kích thước(mm): 55×34 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 4 Chi tiết: 4 bóng 2835 modul màu đơn 5533 đổ nhựa chống nước 12V Công suất / màu (W): Trắng: 1.44W Kết nối dây: UL1007,dây trắng xám26#, lấy màu xám

Led 3 bóng 5050 modul màu đơn 6615 đổ keo chống nước

14.200 đ     Model: MXA273A Loại hình Led: bóng 5050 kích thước(mm): 66×15 Cấp độ IP: IP67 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 3 Chi tiết: 3 bóng 5050 modul màu đơn 6615 đổ keo thấu kính chống nước 12V Công suất / màu (W): Đỏ/vàng/Trắng/xanh lá/xanh biển: 0.72W Kết nối dây: UL

Led 3 bóng 5630 modul màu đơn 6615 đổ keo chống nước

15.200 đ     Model: MXC273A Loại hình Led: bóng 5630 kích thước(mm): 66×15 Cấp độ IP: IP67 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 3 Chi tiết: 3 bóng 5630 modul màu đơn 6615 đổ nhựa thấu kính chống nước 12V Công suất / màu (W): 1.2 Kết nối dây: UL AW2468 300W/80°C,dây trắng