LED rời 2013

Led đúc 7 màu Head Φ 8mm – Hole Φ 12mm

  Hình ảnh sản phẩm Model Màu sắc Độ sáng (mCD)   TY-FQ12RGB Seven Color RGB R: 2000-3000 G: 3000-4000 B: 1000-1500 Đường kính lỗ: Head Φ 8mm – Hole Φ 12mm Điện áp: 5V Công suất (W): 0.3 ± 5% Góc độ (độ lớn của góc): 120° Cấp độ chống nước: IP 65 Đơn

Led đúc Head Φ 5mm – Hole Φ 9mm

  Hình ảnh sản phẩm Model Màu sắc Độ sáng (mCD) TY-FC9R Red 500-700 TY-FC9G Green 800-1000 TY-FC9B Blue 600-800 TY-FC9Y Yellow 500-700 TY-FC9W White 1400-1600 Đường kính lỗ: Head Φ 5mm – Hole Φ 9mm Điện áp: 5V Công suất (W): 0.1 ± 5% Góc độ (độ lớn của góc): 120° Cấp độ chống

Led đúc Head Φ 8mm – Hole Φ 12mm TY-F12

  Hình ảnh sản phẩm Model Màu sắc Độ sáng (mCD)   TY-F12R Red 2000-3000 TY-F12Y Green 3000-4000 TY-F12B Blue 1000-1500 TY-F12G Yellow 2000-3000 TY-F12W White 2000-3000 Đường kính lỗ: Head Φ 8mm – Hole Φ 12mm Điện áp: 5V Công suất (W): 0.1 ± 5% Góc độ (độ lớn của góc): 120° Cấp độ

Led đúc Head Φ 8mm – Hole Φ 12mm TY-FT12

  Hình ảnh sản phẩm Model Màu sắc Độ sáng (mCD)   TY-FT12R Red 1000-1200 TY-FT12G Green 800-1000 TY-FT12B Blue 800-1000 TY-FT12Y Yellow 1500-2000 TY-FT12W White 1500-1800 Đường kính lỗ: Head Φ 8mm – Hole Φ 12mm Điện áp: 5V Công suất (W): 0.1 ± 5% Góc độ (độ lớn của góc): 120° Cấp độ

Led đúc Full màu Head Φ 8mm – Hole Φ 12mm

  Hình ảnh sản phẩm Model Màu sắc Độ sáng (mCD)   TY-FD12RGB Full Color RGB IC .:2811, 1903 R: 2000-3000 G: 3000-4000 B: 1000-1500 Đường kính lỗ: Head Φ 8mm – Hole Φ 12mm Điện áp: 5V Công suất (W): 0.3 ± 5% Góc độ (độ lớn của góc): 120° Cấp độ chống nước: