LED ưa chuộng 2013

Led 3 bóng 5050 fullcolor vỏ thép chống nước – IC 2811

  Model: MDA186A Loại hình Led: bóng 5050 kích thước(mm): 36×36 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 3 Chi tiết: 3 bóng 5050 modul màu đơn 3636 fullcolor chống nước12V,IC:2811cấp độ màu xám 256 Công suất / màu (W): Đỏ/xanh lá/xanh biển: 0.72W Kết nối dây: UL1007,dây 20# màu vàng

Led 4 bóng 5050 modul 3636 – 7 màu chống nước

  Model: MAA181Q Loại hình Led: bóng 5050 kích thước(mm): 36×36 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 4 Chi tiết: 4 bóng 5050 modul 3636 7 màu chống nước 12V Công suất / màu (W): Đỏ/xanh lá/xanh biển: 1.44W Kết nối dây: UL1007,dây 20# màu vàng đại diện cho cực

Led 3 bóng 5050 – 7 màu vỏ thép đổ keo chống nước

  Model: MAA182Q Loại hình Led: bóng 5050 kích thước(mm): 36×36 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 3 Chi tiết: 3 bóng 5050 modul 3636 7 màu chống nước 12V Công suất / màu (W): Đỏ/xanh lá/xanh biển: 0.72W Kết nối dây: UL1007,dây 20# màu vàng đại diện cho cực

Led 3 bóng 5050 màu đơn 3636 chống nước

  Model: MAA172Q Loại hình Led: bóng 5050 kích thước(mm): 78×15 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 3 Chi tiết: 4 bóng 5050 màu đơn 3636 modul chống nước 12V Công suất / màu (W): Đỏ/xanh lá/xanh biển: 0.72W Kết nối dây: UL1007,dây 20# màu vàng đại diện cho cực

Led 4 bóng 5050 màu đơn 3636 vỏ thép chống nước

  Model: MXA183A Loại hình Led: bóng 5050 kích thước(mm): 36×36 Cấp độ IP: IP65 Điện áp (V): 12 Số lượng Led: 4 Chi tiết: 4 bóng 5050 màu đơn 3636 modul chống nước 12V Công suất / màu (W): Trắng: 1.44WĐỏ/vàng/xanh lá/xanh biển: 1.44W Kết nối dây: UL1007 dây màu xám 20#,màu xám đại