Vật Tư LED cho máy Laser

LED bóng rời

Mã sản phẩm Chi tiết kỹ thuật Công suất (W ) Màu sắc( Color  ) ADS09CRL 9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước 0.1 đỏ ADS09CYL 9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước 0.1 vàng ADS09CRL 9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước 0.1 siêu đỏ ADS09CYL 9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước 0.1

Hộp nguồn

 Mã sản phẩm Chi tiết kỹ thuật    ADSV1230-A 12V-30W chống nước   ADSV0530-A 5V-30W chống nước   ADSV2430-A 24V-30W chống nước   ADSV1260-A 12V-60W chống nước   ADSV0560-A 5V-60W chống nước   ADSV2460-A 24V-60W chống nước   ADSV12150-A 12V-150W chống nước   ADSV05150-A 5V-150W chống nước   ADSV24150-A 24V-150W chống nước   ADSV1235 12V-35W

Hộp điều khiển

Mã sản phẩm Chi tiết kỹ thuật   Điện áp(V)   ADS16D144C-V24 0.5A   12W DC12.DC24   ADS8D144C-V24   0.5A   12W DC12.DC24   ADS6D108C-V24 0.36A   8.6W DC12.DC24   ADS4D96CV24   0.36A   8.6W DC12.DC24   ADS9536RGB-CFV24   95*95điểm quang nguồn DC12.DC24   ADS12054RGB-CFV24   120*120điểm quang nguồn DC12.DC24 ADS15072RGB-CFV24   150*150điểm quang nguồn DC12.DC24   ADS200108RGB-CF24 200*200điểm quang

LED module_1

Mã sản phẩm Chi tiết kỹ thuật Màu sắc ( Color  ) ADS6493W-30 Module 3 đèn 3020 loại không chống nước trắng ADS6493R-30 Module 3 đèn 3020 loại không chống nước đỏ AD6493Y-30 Module 3 đèn 3020 loại không chống nước vàng ADS6493B-30 Module 3 đèn 3020 loại không chống nước xanh dương ADS6493B-30 Module

LED module_2

Mã sản phẩm  Chi tiết kỹ thuật  Màu sắc ( Color  )    ADS75123B-50 Module 3 đèn 5050 loại  không chống nước xanh dương   ADS75123W-50 Module 3 đèn 5050 loại  không chống nước trắng   ADS75123G-50 Module 3 đèn 5050 loại  không chống nước   xanh lá cây   ADS75123WF-50 Module 3 đèn 5050