Vật Tư LED cho máy Laser

LED module_3

Mã sản phẩm   Chi tiết kỹ thuật Màu sắc ( Color  )    ADS653CR-2 Module 3 đèn chóp nón không chống nước đỏ sáng cao   ADS653CY-2 Module 3 đèn chóp nón không chống nước vàng sáng cao   ADS653CW Module 3 đèn chóp nón không chống nước   trắng   ADS653CG Module 3 đèn

LED dây_1

Mã sản phẩm   Chi tiết kỹ thuật Màu sắc ( Color  )    ADS10060W-35 Dây led mềm không chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMD trắng   ADS10060R-35 Dây led mềm không chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMD đỏ   ADS10060Y-35 Dây led mềm không chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMD   vàng

LED dây_2

 Mã sản phẩm Chi tiết kỹ thuật  Màu sắc ( Color  )    ADS5030SR Module 30 đèn đỏ   ADS5030SY Module 30 đèn   vàng   ADS5030SB Module 30 đèn   xanh dương   ADS5030SG Module 30 đèn xanh lá cây   ADS5030SW   Module 30 đèn trắng   ADS5030W-35 Module 30 đèn 3528 dạng