Máy hồ vải

Máy hồ vải PD-1800SJ

Máy hồ vải PD-1800SJ có tên đầy đủ là MÁY HỒ VẢI IN MỰC HOẠT TÍNH TRÊN VẢI COTTON. PD-1800SJ ứng dụng cho việc Coating và hồ vải trong công nghệ in mực hoạt tính trên Cotton. Máy Hồ Vải Pengda: PD-1800SJ Đặc điểm: Ứng dụng cho việc Coating và hồ vải trong công nghệ in mực