Tag Archives: kinh doanh

[SBC Hà Nội] Tuyển dụng tháng 09/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SBC Văn Phòng Hà Nội thông báo tuyển dụng tháng 09/2017 như sau: — 1. Nhân viên kỹ thuật: 05 người * Công việc:  – Tiếp nhận lắp đặt, bảo trì, bảo hành các thiết bị máy in , máy cắt … – Tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách

[SBC Hà Nội] Tuyển dụng nhân viên Kỹ thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SBC Văn Phòng Hà Nội thông báo tuyển dụng tháng 04/2017 như sau: — Nhân viên kỹ thuật: 05 người * Công việc:  – Tiếp nhận lắp đặt, bảo trì, bảo hành các thiết bị máy in , máy cắt … – Tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách sử

[SBC Hà Nội] Tuyển dụng tháng 02 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SBC Trụ sở Hà Nội thông báo tuyển dụng tháng 02/2017 như sau: 1./ Nhân viên kỹ thuật: 05 người * Công việc:  – Tiếp nhận lắp đặt, bảo trì, bảo hành các thiết bị máy in , máy cắt … – Tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách