Tag Archives: Mã vùng điện thoại cố định mới Đổi mã vùng điện thoại cố định mã vùng điện thoại mới mã vùng mới đổi mã vùng giai đoạn 2 đổi mã vùng

Thông báo về việc cập nhật mã vùng số điện thoại của công ty SBC 2017

Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/11/2016, các tỉnh thành trên cả nước sẽ chuyển đổi mã vùng viễn thông. Việc chuyển đổi được chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu từ 11/2 cho đến hết ngày 16/7. Tại 03 tỉnh thành Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.HCM nơi

Mã vùng điện thoại cố định mới của 63 tỉnh thành 2017

Mã vùng điện thoại cố định mới của 63 tỉnh thành 2017 Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/11, các tỉnh thành trên cả nước sẽ chuyển đổi mã vùng viễn thông. Việc chuyển đổi được chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu từ 11/2 cho đến hết ngày