Tag Archives: màng cáng

Màng Plastic phủ keo một mặt

Chiều dài 50m, khổ: 0.914m, 1.06m, 1.27m, 1.52m