Tag Archives: may can mang cold/hot

Máy cán màng Cold/hot tự động 1600EMHTN khổ 1.6m, 130 độ C

Máy cán màng Cold/hot tự động 1600EMHTN khổ 1.6m, 130 độ C có thể cán nhiệt, tự động thu phần giấy cán, tự động thu tranh cán, có nút an toàn, nút nguy hiểm, điều khiển bằng chân, quả lô không dính,…. * Model: Máy cán màng nhiệt/lạnh tự động 1600EMHTN * Khổ máy: 1.6m *

Máy cán màng Cold/hot tự động X1600EMTN khổ 1.6m, 60 độ C

Máy cán màng Cold/hot tự động X1600EMTN khổ 1.6m, 60 độ C có thể cán nhiệt, tự động thu phần giấy cán, tự động thu tranh cán, có nút an toàn, nút nguy hiểm, điều khiển bằng chân, quả lô không dính,…. * Model: Máy cán màng nhiệt/lạnh tự động X1600EMTN * Khổ máy: 1.6m * Độ