Tag Archives: may can tay

Máy cán màng bằng tay

Máy cán màng bằng tay thao tác dễ dàng, cán màng hiệu quả, quả lô chất lượng ổn định, độ nén lực cáo,….kích thước quả lô 130mm Model: TS160CM-130MM. Quy cách: Thao tác bằng tay, kích thước quả lô 130mm. Khổ cán 1.6m,, Chất lượng ổn định. Công ty SBC Việt Nam là đại diện