Tag Archives: thay avatar

Hướng dẫn cập nhật Avatar Facebook đồng bộ SBC

Hướng dẫn cập nhật Avatar Facebook đồng bộ SBC Anh/chị làm theo hình hướng dẫn; Bước 1: Nhấp vào ảnh đại diện, chọn Update Profile Piture (Cập nhật ảnh đại diện) Bước 2: Chọn “Add Frame” (Thêm khung)   Bước 3: Tìm khung với tên :” SBC Frame 2018″ >> Cập nhật. Hoàn thành. Chúc