Tag Archives: visa Trung Quốc thăm thân

Visa Trung Quốc thăm thân

Thời gian làm: 8 ngày. Loại visa: 6 tháng nhiều lần. Thời gian lưu trú: 30 ngày. Hồ sơ bao gồm: – Điền vào tờ đăng ký visa – Hai (2) ảnh 4×6 (chụp tại thời gian gần ngày nộp ảnh) – Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng – Các giấy tờ liên