Mực in

Mực nước đầu epson

Quy cách: 1000ml Máy đầu phun epson của Nhật

Mực XARR_(128/126)

Quy cách: 5000ml

Mực SEIKO _(510-35PL)

Quy cách: 5000ml Mực dầu: máy đầu phun epson của Nhật

Nước rửa

Quy cách: 1000ml

Mực nước đầu Epson MuToh, Mimaki, Roland

1 lít/ thùng