Mực nước

Hiệu Shanfu BK

Chủng Loại : PP có keo 110g, PP có keo 130g , PP không keo, Backlitsfilm không keo, backlitsfilm có keo, vải lụa, … Kích thước: 0.914/1.07/1.27m/1.37m/1.52m x45m Đây là chất liệu thường gặp trong ngành in phun.. Dùng để in các Poster, các sp treo trên giá X, làm hộp đèn …. Sau khi

Màng Bóng, màng mờ

Kích thước: 0.914/1.07/1.27m/1.37m/1.52m x 50m ± 0.2m

PP có keo BK (110g, 130g)

Chiều dài: 50m khổ: 0.914m, 1.07m, 1.27m, 1.37m, 1.52m

PP không keo BK (180g)

Chiều dài: 50m Khổ: 0.914m, 1.07m, 1.27m, 1.52m

PP có keo ngoài trời BK (150g)

Chiều dài: 50m Khổ: 0.914m, 1.27m, 1.52m