Mực nước

PVC có keo ngoài trời kháng nước

Chiều dài: 50m Khổ: 0.914m, 1.27m

Canvas mực nước dùng in tranh sơn dầu

Chiều dài: 30m Khổ: 0.914m, 1.27m

Backlit film không keo, có keo trong nhà

Chiều dài: 30m Khổ: 0.914m, 1.27m, 1.52m

PVC có keo mực nước(decal sữa mực nước)

Chiều dài: 30m Khổ: 0.914m, 1.27m

Vải silk mực nước

Chiều dài: 30m Khổ: 0.914m, 1.27m