Mực nước

Vải silk bóng cao cấp dùng in ảnh nghệ thuật

Chiều dài: 18m Khổ: 0.914m, 1.28m

laminate bóng, mờ 110g loại tốt

Chiều dài: 50m Khổ: 0.914m, 1.07m, 1.27m, 1.52m

Keo 2 mặt

Chiều dài: 33m Khổ: 0.914m, 1.27m, 1.52m