Vật liệu in phun TQ

PP có keo BK (110g, 130g)

Chiều dài: 50m khổ: 0.914m, 1.07m, 1.27m, 1.37m, 1.52m

PP không keo BK (180g)

Chiều dài: 50m Khổ: 0.914m, 1.07m, 1.27m, 1.52m

PP có keo ngoài trời BK (150g)

Chiều dài: 50m Khổ: 0.914m, 1.27m, 1.52m

PVC có keo ngoài trời kháng nước

Chiều dài: 50m Khổ: 0.914m, 1.27m

Canvas mực nước dùng in tranh sơn dầu

Chiều dài: 30m Khổ: 0.914m, 1.27m