Vật liệu in phun TQ

Backlit film không keo, có keo trong nhà

Chiều dài: 30m Khổ: 0.914m, 1.27m, 1.52m

PVC có keo mực nước(decal sữa mực nước)

Chiều dài: 30m Khổ: 0.914m, 1.27m

Vải silk mực nước

Chiều dài: 30m Khổ: 0.914m, 1.27m

Vải silk bóng cao cấp dùng in ảnh nghệ thuật

Chiều dài: 18m Khổ: 0.914m, 1.28m

laminate bóng, mờ 110g loại tốt

Chiều dài: 50m Khổ: 0.914m, 1.07m, 1.27m, 1.52m